Adwokat Wazny | Adwokat prof. Andrzej Ważny - informacje
104
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-104,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-starflix,starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

O nas

Kancelaria Adwokacka dr Andrzej Ważny, profesor EWSPA

Adwokat dr Andrzej Ważny, prof. EWSPA prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, zajmując się przede wszystkim sprawami karnymi, wykroczeniowymi i dyscyplinarnymi – będąc członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

W dotychczasowej, ponad dwudziestoletniej pracy zawodowej, łączył praktykę z teorią, obecnie wykonując zawód adwokata.

Adwokat Andrzej Ważny przez niemal 10 lat był adiunktem w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, gdzie zajmował się badaniami nad funkcjonowaniem poszczególnych instytucji prawnokarnych w praktyce organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.

Dorobek naukowy obejmuje ponad 100 publikacji, głównie z zakresu postępowania karnego, w tym: współautorstwo Komentarza do Kodeksu postępowania karnego, wyd. Beck 9 wydań od 2005 r.); Komentarza do Ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, wyd. Beck 2011; Komentarza do Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wyd. LexisNexis 2012 i wyd. 2 Wolters Kluwer 2015; Komentarza (redakcja naukowa) do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wyd. LexisNexis 2013 i Wolters Kluwer 2019; Komentarza (redakcja naukowa) do Ustawy o świadku koronnym, wyd. LexisNexis 2013; Komentarza do ustawy – Prawo o prokuraturze, wyd. Wolters Kluwer 2017.

Ta część zawodowych doświadczeń wynika z ukończenia w 1995 roku studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych, broniąc rozprawę doktorską pt. „Dobrowolne poddanie się przez oskarżonego karze w polskim procesie karnym (art. 387 k.p.k.)”. Przejawem tych zainteresowań jest także udział w radzie programowej miesięcznika „Paragraf na Drodze”, wydawanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. J. Sehna, w radzie naukowej miesięcznika „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych”, czy ponad 10-letni wkład w kształtowanie treści miesięcznika „Prokuratura i Prawo”.

Aktywnie uczestniczy w działalności samorządu adwokackiego, m.in. jako wykładowca i egzaminator aplikacji adwokackiej, czy członek rady programowej kwartalnika wydawanego przez aplikantów adwokackich Izby warszawskiej – „Młoda Palestra”. Jest wiceprzewodniczącym Komisji Legislacyjnej w Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jest także sędzią Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Kancelaria Adwokacka adwokat dr Andrzej Ważny