Sprawy karne Warszawa - specjalizacja adwokata Andrzeja Ważnego, prof. EWSPA
259
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-259,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-starflix,starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

Specjalizacja

Kancelaria świadczy usługi (kompleksowa pomoc prawna), poprzez prowadzenie spraw, zwłaszcza w zakresie

Kancelaria świadczy usługi (kompleksowa pomoc prawna), poprzez prowadzenie spraw, zwłaszcza w zakresie:

Sprawy karne Warszawa

Sprawy karne Warszawa – specjalizacja adwokata Andrzeja Ważnego.

kancelaria sprawy karne

Przestępstw przeciwko

życiu i zdrowiu (np. zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała, bójka i pobicie)

Kancelaria sprawy karne

Przestępstw przeciwko

bezpieczeństwu w komunikacji (np. wypadki i katastrofy drogowe)

Przestępstw przeciwko

rodzinie i opiece (np. znęcanie, uchylanie się od alimentacji)

Przestępstw przeciwko

wolności seksualnej i obyczajności (np. zgwałcenie, inna czynność seksualna, treści pornograficzne)

Przestępstw przeciwko

wolności (np. pozbawienie wolności, handel ludźmi, groźba karalna, naruszenie miru domowego, stalking)

Przestępstw przeciwko

wolności sumienia i wyznania (np. obraza uczuć religijnych)

Przestępstw przeciwko

działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego (np. naruszenie nietykalności/znieważenie funkcjonariusza, łapownictwo, niedopełnienie obowiązków/przekroczenie uprawnień)

Przestępstw przeciwko

wymiarowi sprawiedliwości (np. fałszywe zeznania, fałszywe oskarżenie, tworzenie fałszywych dowodów, poplecznictwo, niezawiadomienie o przestępstwie, samouwolnienie/uwolnienie, naruszenie zakazu sądowego)

Przestępstw przeciwko

wiarygodności dokumentów (np. fałszerstwo materialne, poświadczenie nieprawdy)

Przestępstw przeciwko

mieniu (np. kradzież, kradzież z włamaniem, przestępstwa rozbójnicze, oszustwo, paserstwo, uszkodzenie/zniszczenie)

Przestępstw z ustawy

o przeciwdziałaniu narkomanii (np. wprowadzanie środków odurzających do obrotu, posiadanie narkotyków)

Wykroczeń

przeciwko mieniu oraz skarbowych

Wykroczeń przeciwko

bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (np. kolizje drogowe)

Wykroczeń

pozakodeksowych

Postępowań

dyscyplinarnych (różnych grup zawodowych)

Kancelaria Adwokacka adwokat dr Andrzej Ważny